Artykuły medyczne

Łagodny zespół hipermobilności stawów - Klinika Rehabilitacji Dziecięcej Uniwersyteckiego Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Białymstoku

Informacje dla lekarzy - prof. Claude Hamonet, tłumaczenie Maria Sterna

Niestabilność kręgosłupa - dr n. med. Bogdan Bakalarek

Zespół hipermobilności konstytucjonalnejczęść II, - dr n. med. Jerzy Stodolny

EDS typ hipermobilny - zaświadczenie lekarskie - prof. Claude Hamonet

Przewlekłe stosowanie opioidów u chorych z zespołem Ehlersa-Danlosa - Katedra i Zakład Opieki Paliatywnej, Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Bydgoszczy